súbor návrhov služieb

Definícia pojmu súbor návrhov služieb v ekonomickom slovníku. Výraz súbor návrhov služieb sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „súbor návrhov služieb“

Vyčísliteľný súbor návrhov služieb. Poznámka: Závisí to od okolností, aký súbor služieb sa použije pri tom istom type výrobku.