Súbor

Definícia pojmu Súbor v ekonomickom slovníku. Výraz Súbor sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomická informatika.

Definícia výrazu „Súbor“

(File) – pomenovaná skupina údajov, ktoré spolu súvisia a sú na niektorom pamäťovom médiu