subjekty logistiky

Definícia pojmu subjekty logistiky v ekonomickom slovníku. Výraz subjekty logistiky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Obchod.

Definícia výrazu „subjekty logistiky“

Tvorcovia logistickej stratégie a účastníci procesných logistických reťazcov vrátane poskytovateľov logistických služieb, spolu s poradenskými firmami a s dodávateľmi logistických technológií.