Subdimenzia

Definícia pojmu Subdimenzia v ekonomickom slovníku. Výraz Subdimenzia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Controlling, Manažment.

Definícia výrazu „Subdimenzia“

vytvorí novú úroveň, neobsiahnutú v dopyte. Umožňuje vytvoriť nevyvážené dimenzie v modeli. Poskytne väčšiu vnáraciu hĺbku v jednej vnáracej ceste.

Dimenzia, ktorá vytvorí novú úroveň, neobsiahnutú v dopyte.