Štýl

Definícia pojmu Štýl v ekonomickom slovníku. Výraz Štýl sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomická informatika.

Definícia výrazu „Štýl“

používame, ak chceme dosiahnúť jednotný vzhľad dokumentu (nadpisy, odseky, poznámky…), zjednodušuje formátovanie textu v dokumente