stupeň nakládky – činiteľ hladkosti

Definícia pojmu stupeň nakládky – činiteľ hladkosti v ekonomickom slovníku. Výraz stupeň nakládky – činiteľ hladkosti sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výrobky.

Definícia výrazu „stupeň nakládky – činiteľ hladkosti“

Rozvrhnutie objednávok alebo prerozdelenie operácií tak, aby množstvo vynaloženej práce počas časových úsekov bolo dosiahnuteľné.