štúdium

Definícia pojmu štúdium v ekonomickom slovníku. Výraz štúdium sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „štúdium“

Štúdium na vysokej škole sa môže uskutočňovať v dennej alebo externej forme. Denná forma sa vyznačuje dennou účasťou študenta na výučbe, externá forma predstavuje prevažne samostatné štúdium a konzultácie. Obe formy môžu byť vyučované prezenčnou, distančnou alebo kombinovanou metódou.