študijný poriadok

Definícia pojmu študijný poriadok v ekonomickom slovníku. Výraz študijný poriadok sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „študijný poriadok“

Vnútorný predpis vysokej školy, ktorým sa upravuje štúdium vo všetkých formách a na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia. Fakulty si môžu v súlade so študijným poriadkom vysokej školy vypracovať vlastné študijné poriadky.