Štúdia uskutočniteľnosti

Definícia pojmu Štúdia uskutočniteľnosti v ekonomickom slovníku. Výraz Štúdia uskutočniteľnosti sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európske fondy, Európska integrácia.

Definícia výrazu „Štúdia uskutočniteľnosti“

je nástroj predbežného posúdenia realizovateľnosti projektu s ohľadom na dosiahnutie cieľa navrhovaným/i riešením/iami a na odhad nákladov riešenia/í;

Nástroj predbežného posúdenia realizovateľnosti projektu s ohľadom na dosiahnutie cieľa navrhovaným riešením a na odhad nákladov riešenia;.