študentský pôžičkový fond

Definícia pojmu študentský pôžičkový fond v ekonomickom slovníku. Výraz študentský pôžičkový fond sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „študentský pôžičkový fond“

Štát utvára podmienky na poskytovanie pôžičiek študentom s dotovaným úrokom a odloženým splácaním. Na tento účel je zriadený študentský pôžičkový fond. Spôsob uchádzania sa o pôžičku zo študentského pôžičkového fondu upravuje štipendijný poriadok vysokej školy.