študentská vedecká konferencia

Definícia pojmu študentská vedecká konferencia v ekonomickom slovníku. Výraz študentská vedecká konferencia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „študentská vedecká konferencia „

Prehliadka študentských vedeckých a odborných prác na fakultnej, celoškolskej alebo celoštátnej úrovni spojená s vyhodnotením najlepších prác v jednotlivých kategóriách.