študentská mobilita

Definícia pojmu študentská mobilita v ekonomickom slovníku. Výraz študentská mobilita sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „študentská mobilita“

Výmena študentov medzi partnerskými vzdelávacími inštitúciami za vopred stanovených pravidiel za účelom absolvovať časť štúdia na inej vysokej škole doma alebo v zahraničí.