študent

Definícia pojmu študent v ekonomickom slovníku. Výraz študent sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „študent“

Študentom sa stáva uchádzač o štúdium zvoleného študijného programu dňom zápisu. Prestáva byť študentom odo dňa skončenia štúdia alebo odo dňa prerušenia štúdia. Pozri tiež práva študenta a povinnosti študenta.