Štruktúrovaný dialóg

Definícia pojmu Štruktúrovaný dialóg v ekonomickom slovníku. Výraz Štruktúrovaný dialóg sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Štruktúrovaný dialóg“

Hlavný článok predvstupnej stratégie. Predstavuje pravidelné stretnutia na mnohých úrovniach. Zmyslom je lepšie oboznámenie sa asociovaných krajín s rozhodovacími metódami a mechanizmami EÚ. Zaviedol sa na Essenskom summite v decembri 1994.