Štrukturálne fondy, ŠF

Definícia pojmu Štrukturálne fondy, ŠF v ekonomickom slovníku. Výraz Štrukturálne fondy, ŠF sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Štrukturálne fondy, ŠF“

Nástroje štrukturálnej politiky ES využívané na dosiahnutie jej cieľov.