Štrukturálne fondy

Definícia pojmu Štrukturálne fondy v ekonomickom slovníku. Výraz Štrukturálne fondy sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia, Európske fondy, Financie.

Definícia výrazu „Štrukturálne fondy „

Nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie jej cieľov. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond – usmerňovacia sekcia a Finančný nástroj na usmerňovanie rybolovu.

Fondy spravované Európskou komisiou a slúžia na finančnú podporu menej rozvinutých oblastí.

(ďalej len ŠF) – nástroje štrukturálnej politiky ES využívané na dosiahnutie jej cieľov. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond

sú spravované Európskou komisiou a slúžia na finančnú podporu menej rozvinutých oblastí. Ich cieľom je posilnenie ekonomickej a sociálnej kohézie (súdržnosti) týchto oblastí. Sú zamerané najmä na štrukturálny rozvoj zaostávajúcich regiónov. Ďalšie sú zamerané na oblasti poľnohospodárstva, sociálne opatrenia a rybolov.

(ďalej aj ŠF) – nástroje štrukturálnej politiky ES využívané na dosiahnutie jej cieľov. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond;

Nástroje štrukturálnej politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond – usmerňovacia sekcia a Finančný nástroj na usmerňovanie rybolovu.

spravované Komisiou slúžia na finančnú podporu menej rozvinutých oblastí a ich cieľom je posilnenie ekonomickej a sociálnej kohézie (súdržnosti) týchto oblastí. Sú zamerané najmä na štrukturálny rozvoj zaostávajúcich regiónov. Ďalšie sú zamerané na oblasť poľnohospodárstva, sociálne opatrenia a rybolov. Na obdobie rokov 1994-1999 bol schválený rozpočet týchto fondov vo výške 170 miliárd ECU.