Štrukturálna konvergencia

Definícia pojmu Štrukturálna konvergencia v ekonomickom slovníku. Výraz Štrukturálna konvergencia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Štrukturálna konvergencia“

(structural convergence) – proces približovania SR k priemeru hodnôt štrukturálnych ukazovateľov krajín EU v oblasti: všeobecné ukazovatele ekonomického vývoja, zamestnanosť, inovácie a výskum, ekonomické reformy, sociálna kohézia, životné prostredie.