Štrukturálna forma modelu

Definícia pojmu Štrukturálna forma modelu v ekonomickom slovníku. Výraz Štrukturálna forma modelu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Štrukturálna forma modelu“

Štrukturálna forma modelu (structural form) je základná prezentačná forma ekonometrického modelu (modelu simultánnych rovníc), pretože vyplýva z našich znalostí teórie, apriórnych informácií a predpokladov o modelovanej štruktúre.