strom výrobku

Definícia pojmu strom výrobku v ekonomickom slovníku. Výraz strom výrobku sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „strom výrobku“

Usporiadanie, ktoré ukazuje relevantné zoskupenie úrovní určitého rozpätia typov produktov. Usporiadanie spočíva vo: – indikácii rozličných postupných úrovní zoskupenia v ktorej sa berie ohľad na úroveň zoskupenia pozostávajúcu z jedného, alebo viacerých skupín výrobkov tak ako sú definované v dolnej úrovni zoskupenia. Najnižšia úroveň zoskupenia pozostáva zo samostatných výrobkov. – ak je potrebná indikácia rozličných (skupín) výrobkov vo vnútri úrovne zoskupenia interpretuje sa závislosť so skupinou výrobkov v nasledujúcej vyššej úrovni do ktorej prináležia a vzťahy s (skupinami) výrobkami v nasledujúcej nižšej úrovni v ktorej spočívajú.