Strike

Definícia pojmu Strike v ekonomickom slovníku. Výraz Strike sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „Strike“

(exercise price, realizačná cena) – Cena opcie; cena, ktorú zaplatí kupujúci opcie za právo predmetné aktívum predať, resp. kúpiť.