Striedanie pracovných miest Job rotation

Definícia pojmu Striedanie pracovných miest Job rotation v ekonomickom slovníku. Výraz Striedanie pracovných miest Job rotation sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Striedanie pracovných miest Job rotation“

Zaisťuje zmenu pracovníkov na rôznych prácach v krátkom časovom intervale.