Stretnutie v Gymnichu

Definícia pojmu Stretnutie v Gymnichu v ekonomickom slovníku. Výraz Stretnutie v Gymnichu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Stretnutie v Gymnichu“

Ministri členských krajín EÚ sa v sprievode niekoľkých úradníkov a tlmočníkov z času na čas neformálne stretávajú, aby mohli voľne diskutovať a to bez nevyhnutnosti dospieť k nejakému formálnemu rozhodnutiu. Stretnutia sú známe ako stretnutia v Gymnichu (podľa zámku Gymnich pri Bonne), kde sa uskutočnilo prvé stretnutie tohto druhu v apríli 1974.