Strednodobý finančný výhľad

Definícia pojmu Strednodobý finančný výhľad v ekonomickom slovníku. Výraz Strednodobý finančný výhľad sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „Strednodobý finančný výhľad“

Odhad hlavných ukazovateľov vývoja verejných financií, najmä rozpočtových príjmov a výdavkov na obdobie 3-5 rokov. Jeho cieľom je efektívne riadenie a znižovanie deficitu verejných financií.