strednodobé plánovanie

Definícia pojmu strednodobé plánovanie v ekonomickom slovníku. Výraz strednodobé plánovanie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „strednodobé plánovanie“

Plánovanie týkajúce sa rozhodovaní, ktoré majú dlhodobejšie následky (niekoľko rokov). Poznámka: Nie je jednoduché stanoviť kritérium pre rozdiel medzi dlhým a krátkym obdobím, pretože to závisí od podstaty podniku a výrobku, ktorého sa plánovanie týka.