strecha kontajnera

Definícia pojmu strecha kontajnera v ekonomickom slovníku. Výraz strecha kontajnera sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Logistika.

Definícia výrazu „strecha kontajnera“

Súbor nosných konštrukčných súčastí tvoriacich vrchný uzáver kontajnera ohraničený strechovými pozdĺžnikmi a priečnikmi.