strategické plánovanie

Definícia pojmu strategické plánovanie v ekonomickom slovníku. Výraz strategické plánovanie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výrobky.

Definícia výrazu „strategické plánovanie“

Určenie cieľov, ktoré chce spoločnosť dosiahnuť počas dlhodobého plánovania, načrtnutie politiky, ktorej sa spoločnosť bude pridržiavať pri dosahovaní týchto cieľov ako i načrtnutie nasledujúcich strategických rozhodnutí s dôrazom na rozvoj rastu, marketingu a výskumu, investícií / financovania a iných funkčných oblastí.