strategické aliancie

Definícia pojmu strategické aliancie v ekonomickom slovníku. Výraz strategické aliancie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „strategické aliancie“

Druh spoločného podnikania na základe dlhodobých zmluvných vzťahov k dosiahnutiu synergie zo spolupráce. Uzatvárajú ju výrobné alebo obchodné firmy s poskytovateľmi logistických služieb, rôzni poskytovatelia medzi sebou, výrobcovia medzi sebou, resp. výrobcovia s dodávateľmi.