Straddle

Definícia pojmu Straddle v ekonomickom slovníku. Výraz Straddle sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „Straddle“

Opčná stratégia, súčasný nákup alebo predaj rovnakého poctu kúpnych a predajných opcií na rovnaké podkladové aktívum, rovnaký dátum expirácie, a s rovnakou realizačnou cenou.