STORY BOARD

Definícia pojmu STORY BOARD v ekonomickom slovníku. Výraz STORY BOARD sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „STORY BOARD“

Poster, scenár pre zobrazenie všetkých kľúčových informácií pre Lean implementáciu.