Storno poistného

Definícia pojmu Storno poistného v ekonomickom slovníku. Výraz Storno poistného sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Storno poistného“

Zrušenie predpisu poistného na dané účtovné obdobie v prípade zániku poistenia.

Zrušenie predpisu poistného na dané obdobie v prípade zániku poistenia.