stohovacia nosnosť

Definícia pojmu stohovacia nosnosť v ekonomickom slovníku. Výraz stohovacia nosnosť sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Preprava a špedícia.

Definícia výrazu „stohovacia nosnosť“

Najväčšia dovolená hmotnosť bremena, ktorou možno trvalo zaťažiť prepravný prostriedok pri stohovaní.