Stocking, warehousing, stock – keeping

Definícia pojmu Stocking, warehousing, stock – keeping v ekonomickom slovníku. Výraz Stocking, warehousing, stock – keeping sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Stocking, warehousing, stock – keeping“

Cieľavedomé prerušenie materiálového toku na stanovenom mieste (v skladovom článku logistického reťazca) po určitú dobu, pri ktorom materiál (tovar) existuje vo forme zásoby a je chránený pred nežiaducimi vplyvmi.