Stochastické rovnice

Definícia pojmu Stochastické rovnice v ekonomickom slovníku. Výraz Stochastické rovnice sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Stochastické rovnice“

Stochastické rovnice (stochastic equation) sú rovnice ekonometrického modelu obsahujúce neznáme parametre a náhodnú zložku. Sú to rovnice správania (behavioristické rovnice). Vo viacrovnicových modeloch (model simultánnych rovníc) sa často vyskytuje aj identita, prípadne identity.