štipendijný poriadok

Definícia pojmu štipendijný poriadok v ekonomickom slovníku. Výraz štipendijný poriadok sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „štipendijný poriadok“

Vnútorný predpis vysokej školy alebo fakulty, upravujúci poskytovanie štipendií študentom.