Stimuly

Definícia pojmu Stimuly v ekonomickom slovníku. Výraz Stimuly sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Investovanie.

Definícia výrazu „Stimuly“

podstatné meno. Neurčitá suma finančných prostriedkov, ktorá sa používa na odštartovanie plamenných debát. Predtým sa označovalo pojmom vládne výdavky. (zdroj: Satanský slovník podľa The Wall Street Journal) Anglický ekvivalent tohto výrazu je STIMLUS.