štíhla výroba

Definícia pojmu štíhla výroba v ekonomickom slovníku. Výraz štíhla výroba sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba, Manažment výroby.

Definícia výrazu „štíhla výroba“

(lean production) – Koncept zvyšujúci výkonnosť vo výrobe (analogicky v distribúcii), založený na eliminácii plytvaní vo forme čakaní, dopravy, nevhodných procesov, nepotrebných zásob, neužitočných pohybov a defektov. Protiváhou plytvania je tvorba hodnôt v záujme zákazníka, plynulá, procesne orientovaná a úsporná výroba jedine požadovaných výrobkov, pri ktorej sa uplatňuje Just in Time a pull-princíp.

Progresívny výrobný koncept vyžadujúci minimálne zdroje pre zaistenie výroby.