Stavebný úver

Definícia pojmu Stavebný úver v ekonomickom slovníku. Výraz Stavebný úver sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Bankovníctvo, Investovanie.

Definícia výrazu „Stavebný úver“

Stavebný úver je špecifický typ úveru, ktorý poskytujú stavebné sporiteľne. Je určený na účely zabezpečenia bývania a jeho poskytnutiu predchádza stavebné sporenie. Ako môžem získať stavebný úver? Podmienkou na to, aby sme stavebný úver získali je uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení a tiež pravidelné prispievanie na účet stavebného sporenia. Keď uzatvárame zmluvu o stavebnom sporení, musíme sa rozhodnúť o tarife stavebného sporenia, ktorá vplýva na výšku mesačných vkladov (0, 3 – 0, 8 % z cieľovej sumy), rýchlosť pridelenia cieľovej sumy našej zmluvy o stavebnom sporení a tiež vplýva na výšku splátok (0, 35 – 1% z cieľovej sumy) a dobu splácania stavebného úveru. Keď sa rozhodneme pre tarifu, musíme si vybrať cieľovú sumu. Je to suma peňazí, ktoré chceme stavebným sporením získať. Tvoria ju naše vklady, štátna prémia (12, 5 % ročného vkladu, maximálne 2 000 Sk), úroky a tiež stavebný úver, ktorý získame. Výška cieľovej sumy sa pohybuje v rozmedzí 25 000 – 5 000 000 Sk a môžeme ju počas nášho sporenia meniť. Funguje to tak, že časť našej cieľovej sumy si nasporíme a práve druhú časť máme možnosť získať ako už spomínaný stavebný úver a to po splnení podmienok pridelenia cieľovej sumy. Aby nám cieľová suma bola pridelená, musí naša zmluva o stavebnom sporení trvať minimálne 2 roky a nasporená suma musí dosahovať aspoň štvrtinu našej cieľovej sumy. Keď máme cieľovú sumu pridelenú, vzniká nám nárok na stavebný úver.

Je špecifický typ úveru, poskytovaný stavebnými sporiteľňami, určený najmä na účely zabezpečenia bývania. Samotnému poskytnutiu úveru predchádza fáza sporenia, ktoré je zvýhodnené štátnou prémiou.