Stavebné povolenie

Definícia pojmu Stavebné povolenie v ekonomickom slovníku. Výraz Stavebné povolenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Hypotéky, Bankovníctvo.

Definícia výrazu „Stavebné povolenie“

stavby a ich zmeny sa môžu uskutočňovať len podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu. Stavebné povolenie vydáva stavebný úrad, ktorý v ňom určuje záväzné podmienky realizácie a využívania stavby. Žiadosť o stavebné povolenie sa predkladá ak sú spracované všetky projekty vrátane statických výpočtov, a po vyplnení príslušných formulárov.

Dokument, na základe ktorého sa môžu uskutočňovať stavby a ich zmeny.