(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

štatút

Definícia pojmu štatút v ekonomickom slovníku. Výraz štatút sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „štatút“

Základný vnútorný predpis vysokej školy a fakulty. Obsah štatútu vysokej školy a fakulty upravuje § 15 ods. 2 zákona. V prípade správnej rady je to predpis, ktorý upravuje voľbu predsedu, podpredsedu a spôsob rokovania správnej rady verejnej vysokej školy.

Už ste čítali?