Štátny dlhopis

Definícia pojmu Štátny dlhopis v ekonomickom slovníku. Výraz Štátny dlhopis sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „Štátny dlhopis“

Štátom emitovaný cenný papier na dobu nad 1 rok, slúži na vykrývanie schodkov v hospodárení štátu, obchodovaný na burze.