Štátny dlh

Definícia pojmu Štátny dlh v ekonomickom slovníku. Výraz Štátny dlh sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika.

Definícia výrazu „Štátny dlh“

(State Debt) – Záväzky ústrednej vlády, spravidla vo forme dlhopisov a pokladničných poukážok.