Štátna pokladnica

Definícia pojmu Štátna pokladnica v ekonomickom slovníku. Výraz Štátna pokladnica sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Štátna pokladnica“

orgán štátnej správy zriadený v zmysle zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečujúci sústavu činností v rámci systému Štátnej pokladnice, najmä centralizáciu riadenia verejných financií, realizáciu rozpočtu subjektov verejnej správy, vedenie a správu účtov klientov a realizáciu platobného styku klientov.