Štatistická indukcia

Definícia pojmu Štatistická indukcia v ekonomickom slovníku. Výraz Štatistická indukcia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Štatistická indukcia“

Štatistická indukcia (induktívna, resp. inferenčná štatistika) sa zaoberá testovaním hypotéz vo všeobecnom aspekte (v regresnej a korelačnej analýze nájde svoje uplatnenie predovšetkým pri testovaní významnosti odhadnutých parametrov, testovaní významnosti modelu ako celku a pod.).