Starosta

Definícia pojmu Starosta v ekonomickom slovníku. Výraz Starosta sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Územná samospráva.

Definícia výrazu „Starosta“

– najvyšší výkonný orgán obce, verejná funkcia. Starosta zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štát. orgánom, rozhoduje vo všetkých veciach správy obce. Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce. Je správnym orgánom v administratívnoprávnych vzťahoch.