stanovište vozidla

Definícia pojmu stanovište vozidla v ekonomickom slovníku. Výraz stanovište vozidla sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Transport.

Definícia výrazu „stanovište vozidla“

Miesto garážovania alebo trvalého parkovania určitého vozidla; rozoznávame stále (trvalé) a prechodné (dočasné) stanovište vozidla.