Stanica

Definícia pojmu Stanica v ekonomickom slovníku. Výraz Stanica sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Železničná logistika.

Definícia výrazu „Stanica“

Pri oddelenej prevádzke infraštruktúry od dopravných výkonov železničného podniku stanica je útvar, ktorý je rozhodnutím viazaný na obchodovanie a miesto pre poskytovanie dopravných výkonov pri preprave tovaru a vecí