Štandardná odchýlka

Definícia pojmu Štandardná odchýlka v ekonomickom slovníku. Výraz Štandardná odchýlka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Finančné a kapitálové trhy.

Definícia výrazu „Štandardná odchýlka“

Štandardný ukazovateľ odchýlok výsledkov fondu. Ak má fond vysokú hodnotu priemernej štandardnej odchýlky, rozpätie jeho výsledkov je veľmi široké, teda fond je potenciálne volatilný, teda má sklon k výkyvom hodnoty cenných papierov, ktoré vydal. Nízka hodnota štandardnej odchýlky poukazuje na to, že výnosy fondu sú stabilnou veličinou. Priemerná ročná hodnota štandardnej odchýlky fondu, ktoré uverejňuje v svojich prehľadoch Morningstar, sa vypočítava na základe výsledkov fondu za 36 mesiacov. Podľa definície, počas 68 % časového obdobia by sa celková výnosnosť akéhokoľvek fondu nemala odkláňať od priemernej výnosnosti ani smerom nadol, ani na hor o veličinu, ktorá prevyšuje štandardnú odchýlku. Okrem toho približne v 95 % časového obdobia celková výnosnosť fondu by nemala prevyšovať veličinu, ktorá je dvojnásobkom hodnoty strednej štandardnej odchýlky. Súlad s týmito parametrami znamená, že ukazovatele výnosnosti sa dajú zobraziť vo forme typickej zvonovitej krivky odrážajúca normálnu distribúciu pravdepodobnosti. V akomkoľvek prípade, čím je štandardná odchýlka väčšia, tým vyššia je volatilita fondu. Nedostatok tohto ukazovateľa je v tom, že hodnota štandardnej odchýlky môže byť niekedy rovná nule, čím sa dôsledne odrážajú výsledky fondu. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Standard Deviation.