štandardná jednotka balenia

Definícia pojmu štandardná jednotka balenia v ekonomickom slovníku. Výraz štandardná jednotka balenia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „štandardná jednotka balenia“

Balenie takého druhu, v ktorom môže byť balené štandardné množstvo výrobkov daného typu a ktorého balenie sa považuje za prvé ochranné balenie. Poznámky: 1. Jeden typ výrobku môže mať viac ako jeden typ štandardnej jednotky balenia. Napríklad pre balenie v triede box môžu byť typy A – box, B – box, atď., v ktorých sú balené rovnaké výrobky. 2. Menšie balené množstvo, alebo sub-jednotka balenia nie sú štandardné jednotky balenia.