štandardná dĺžka štúdia

Definícia pojmu štandardná dĺžka štúdia v ekonomickom slovníku. Výraz štandardná dĺžka štúdia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „štandardná dĺžka štúdia“

Dĺžka štúdia v rokoch, stanovená osobitne pre každý študijný program. Vysokoškolský zákon určuje intervaly, v ktorých sa štandardné dĺžky štúdia môžu nachádzať. Pre bakalárske študijné programy je to najmenej tri a najviac štyri roky, pre študijný program druhého stupňa najmenej jeden a najviac tri roky (pre bakalárske štúdium a nadväzujúce štúdium druhého stupňa najmenej päť rokov), pre študijné programy spájajúce prvý a druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania najmenej štyri a najviac šesť rokov. Doktorandský študijný program má štandardnú dĺžku štúdia najmenej tri a najviac štyri roky, v externej forme najviac päť rokov.