Stály Rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie

Definícia pojmu Stály Rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie v ekonomickom slovníku. Výraz Stály Rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Hypotéky.

Definícia výrazu „Stály Rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie“

vznikol dňa 1. júla 2003. Právnym základom jeho zriadenia je § 67 zákona č. 510/2002 o platobnom styku a o zmene a o doplnení niektorých zákonov, ktorý ukladá bankám alebo ich záujmovému združeniu zriadiť rozhodcovský súd, ktorý bude mať právomoc rozhodovať spory v platobnom styku. Rozhodovanie týchto sporov zabezpečuje Komora pre rozhodovanie sporov z platobného styku. Dňa 1. januára 2004 sa na základe rozhodnutia Slovenskej bankovej asociácie SRS rozrástol o Komoru pre rozhodovanie sporov z iných obchodno-právnych alebo občianskoprávnych vzťahov (viac v Stanovách SRS). SRS po svojom vzniku nadviazala medzinárodné kontakty so svojimi partnermi v zahraničí. V máji 2004 nadviazala spoluprácu so zástupcom Finančního arbitra v ČR, v júni 2005 sa zúčastnila na medzinárodnom stretnutí členov FIN-NET, ktorá zastrešuje národné organizácie v oblasti finančných služieb, ktoré umožňujú vysporiadanie sťažností mimosúdnou cestou.